Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

10.10 Erhvervsområde ved Nordgårde

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed, beliggende på Nordgårde i Svinninge. Lokalplanen udvider på denne baggrund det eksisterende erhvervsområde, og inddrager eksisterende naboarealer, der i dag anvendes til landbrugsformål. Med lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at fremadrettet erhvervsaktivitet skal indpasses under hensyntagen til omgivelserne; gældende grænser vedrørende støj skal overholdes, og der skal etableres beplantningsbælte rundt om nye erhvervsaktiviteter.

Spørgsmål til planen

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 24. november 2017.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Mads Næsgård Schmidt

Plan og Åbent Land.

 

 

Planens status

Lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 44) er i høring i perioden fra den 29. september 2017 til den 24. november 2017. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til forslaget.  

 

Der afholdes offentligt møde om forslaget i Svinningehallen torsdag den 26. oktober 2017, kl. 19-21.

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg) her

 

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk