Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

10.10 Erhvervsområde ved Nordgårde

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed, beliggende på Nordgårde i Svinninge. Lokalplanen udvider på denne baggrund det eksisterende erhvervsområde, og inddrager eksisterende naboarealer, der i dag anvendes til landbrugsformål. Med lokalplanen fastsættes bestemmelser om, at fremadrettet erhvervsaktivitet skal indpasses under hensyntagen til omgivelserne; gældende grænser vedrørende støj skal overholdes, og der skal etableres beplantningsbælte rundt om nye erhvervsaktiviteter.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:
Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk
Tlf.: 72 36 36 36

Vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

 

Klagevejledning kan ses: her

 

 

Planens status

Lokalplanen (inkl. kommuneplantillæg nr. 44) er vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune den 21. februar 2018, og offentliggjort den 22. februar 2018.

 

Planforslagene var i offentlig høring fra den 29. september 2017 til den 24. november 2017.

 

Download en printvenlig version af lokalplanen (inkl. kommuneplantillæg) her

 

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk