Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

11.12 Boliger ved Søbæksparken

Byrådet i Holbæk Kommune har besluttet at imødekomme en ansøgning om en ny lokalplan for ca. 60 tæt-lav boliger ved Søbæksparken i Jyderup. Området ligger i den sydlige del af Jyderup og har en størrelse på 3 ha.

 

Spørgsmål til planen

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 6. oktober 2017.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Lasse Emil Stougaard

Plan og Åben Land.

 

 

Planens status

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra den 4. september 2017 til den 6. oktober 2017. Herefter vil Holbæk Kommune tage endelig stilling til forslaget.  

 

Der afholdes offentligt møde om forslaget i

Den Gamle Byrådssal, Jyderup Bibliotek, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup

torsdag den 21. september 2017, kl. 18.30 til 20.30.

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

 pdf 1112_forslag.pdf (4.8 MB)

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • sikring af friarealer samt beplantningsbælte

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk