Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

forside

11.15 Solenergianlæg ved Lynggårdsvej i Jyderup

Lokalplan 11.15 og kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet på baggrund af Byrådets ønske om at muliggøre etablering af et solenergianlæg ved Jyderup. Holbæk Forsyning har ønsket en udvidelse af varmeværket i Jyderup i form af etablering af et solenergianlæg. Realisering af lokalplanen vil medføre, at varmeværkets udledning af CO2 mindskes.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:


Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk


Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk


Se klagevejledning her.

Planens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den 11. november 2015.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 3. december 2015.

Download printvenlig version af lokalplanen her.

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • veje og parkering
  • bebyggelsens placering og udformning

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk