Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

11.16 Boligområde i Jyderup Nord

I følge lokalplan nr. 10-84 skulle boligbebyggelse i den nordvestlige del af planområdet etableres med træfacade. Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre teglfacade i området. Lokalplanen erstatter lokalplan nr. 10-84 for boligområde i Jyderup Nord. Bestemmelserne i lokalplan 10-84 om grundejerforening opretholdes.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk


Se klagevejledning her.

Planens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 7. marts 2016.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 9. marts 2016.

Download printvenlig version af lokalplanen her.

formål_indhold

redegørelse_forside

bestemmelser_forside

bilag_forside

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk