Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

11.17 Jyderup Præstegård

Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne for Jyderup Præstegård fra offentlige formål til centerformål herunder restaurant, hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt forsat anvendelse til bolig. Lokalplanen fastsætter ligeledes bevaringsbestemmelser for de bevaringsværdige bygninger i lokalplanområdet. Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

 

Se klagevejledning her.

 

Planens status

Lokalplanen (inkl. kommuneplantillægget) er vedtaget i Holbæk Byråd den 25. oktober 2017.

Den vedtagne lokalplan (inkl. kommuneplantillægget) blev offentliggjort den 26. oktober 2017

 

Download printvenlig version af lokalplanen (inkl. kommuneplantillægget) her

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk