Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

12.08 Rekreativt område v. Rævebjerg

Lokalplanen har til formål sikre områdets nuværende anvendelse som offentligt tilgængeligt naturområde, til friluftsliv, kræmmermarked og foreningsaktiviteter, og derudover til hestesport. Lokalplanen muliggør opførelse af klubfaciliteter til Dansk Køre Selskab. Det er endvidere lokalplanens formål at sikre områdets landskabelige og rekreative kvaliteter.

Spørgsmål til planen

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 24. januar 2020.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Louise Storgaard Hansen

Plan og Åben land.

 

 

Planens status

Lokalplanforslaget inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 19 er i høring i perioden fra den 27. november 2019 til den 24. januar 2020. Herefter vil Byrådet tage endelig stilling til forslaget.  

 

Der er afholdt offentligt formøde om forslaget i Multihuset, Rævebjerg 1, 4440 Mørkøv tirsdag den 14.januar 2020.

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg) her

 

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

(Vælg 3 af nedenstående punkter og slet resten inkl. denne parentes)

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk