Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

14.12 Besøgs- og udflugtsområde ved Maglesø

Området ved Maglesø er et af kommunens vigtigste udflugtsmål. Udarbejdelse af lokalplanlægning for besøgsområdet ved Maglesø sker på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde for en fastholdelse af ejendommen Maglesøvej 6 med en publikumsorienteret funktion i stueplan, fastholdelse af den nuværende parkeringsplads og de rekreative stiadgange i området, samt ønske fra grundejere om mulig etablering af ny større udhusbygning.

Spørgsmål til planen

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest torsdag den 4. april 2019.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att.: Mads Næsgård Schmidt

Plan og Åben land.

 

 

 

Planens status

Lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 12) er i høring i perioden fra den 7. februar 2019 til den 4. april 2019. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslaget.  

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg) her:  lokalplanforslag_14.12_

 

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • anvendelse
  • stier og parkering
  • bevaring af landskabstræk

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk