Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

20.23 Boliger ved Nygårdsvej

Lokalplanforslaget muliggør opførelse af ny boligbebyggelse i form af parcelhuse og rækkehuse. Området afgrænses mod nord af Kildevangsvej, mod øst af Roskildevej, mod vest af jernbanen og mod syd af Nygårdsvej. Ny boligbebyggelse er i overensstemmelse med arealudlæg i Kommuneplan 2017.

Spørgsmål til planen

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest onsdag den 22. maj 2019.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att.: Mads Næsgård Schmidt

Plan og Åben land.

 

 

Planens status

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra den 27. marts 2019 til den 22. maj 2019. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslaget.  

 

Der afholdes offentligt møde om forslaget i Sognegården, Asmindrupvej 52 Vipperød, torsdag den 9. maj 2019.

Bemærk ny dato for borgermøde tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.30-21.00, Sognegården, Asmindrupvej 52, Vipperød.

 

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget: lokalplan_2023_forslag

 

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk