Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

20.23 Boliger ved Nygårdsvej

Lokalplanen muliggør opførelse af ny boligbebyggelse i form af parcelhuse og rækkehuse. Området afgrænses mod nord af Kildevangsvej, mod øst af Roskildevej, mod vest af jernbanen og mod syd af Nygårdsvej. Ny boligbebyggelse er i overensstemmelse med arealudlæg i Kommuneplan 2017.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

 

Se klagevejledning her.

 

Planens status

Lokalplanen er vedtaget endeligt på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. september 2019 og offentliggjort den 16. oktober 2019.

 

Lokalplanen var i høring i perioden fra den 27. marts 2019 til den 22. maj 2019. 

 

 

Download en printvenlig version af lokalplanen: pdf lokalplan_20_23.pdf (11.7 MB)

 

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

  • anvendelse
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk