Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

2.84 Boliger ved Gl. Ringstedvej

Holbæk Byråd vedtog d. 8. november 2017 det oprindelige Forslag til Lokalplan 2.84 til udsendelse i offentlig høring. På baggrund af modtagne høringssvar i den offentlige høringsperiode samt udførelsen af en supplerende høring er et revideret planforslag udarbejdet.

Formålet med nærværende reviderede planforslag er at imødekomme høringssvar.
Lokalplanforslaget muliggør boliger i 3 og 2 etager i krydset ved Gl. Ringstedvej og Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Spørgsmål til planen

Planforslag i høring
 
Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest mandag d. 27. august 2018.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 


Eller send et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Line Voltzmann

Plan og Åben Land

 

Planens status

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra d. 2. juli 2018 til d. 27. august 2018. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslaget.  

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her. 

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a

  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • sikring af friarealer

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk