Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

12.08 Boligområde ved Torpet II

Lokalplanen udlægger et område i Holbæk Vest ved Torpet og Stenhusvej, til et boligområde med tæt-lav bebyggelse. Lokalplanen muliggør opførelse af 11 rækkehuse, med tilhørende grønne friarealer og fælles parkeringsplads. Området er et tidligere delområde i et større boligområde og er planlagt med øje for, at det fortsat skal opfattes som en integreret del af en større helhed. 

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2

4300 Holbæk

 

 

Tlf.: 72 36 36 36

byggesag@holb.dk

 

Se klagevejledning her.

Planens status

Holbæk Kommune har d. 17. september 2019 vedtaget lokalplan 2.88 for Boligområde ved Torpet II.

 

Lokalplanforslaget  var i høring i perioden fra den 4. juni 2019 til den 16. juli 2019. 

 

Der blev afholdt et offentligt møde om forslaget på Holbæk Bibliotek torsdag den 20. juni 2019 kl. 18.00.

 

Download en printvenlig version af lokalplanen her

 

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

(Vælg 3 af nedenstående punkter og slet resten inkl. denne parentes)

  • anvendelse
  • udstykning
  • veje, stier og parkering
  • bebyggelsens placering, udformning og materialer
  • bevaring af bygninger og landskabstræk
  • sikring af friarealer
  • fællesanlæg

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk