Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

2.92 Tillæg til lokalplan for Sportsbyen

Spørgsmål til planen

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 9. januar 2019.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Jørgen Rasmussen

Plan og Byg.

Planens status

Lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 20) er i høring i perioden fra den 14. november 2019 til den 9. januar 2020. Herefter vil Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til forslaget

 

Formål og indhold

Planens formål er at give mulighed for kontorerhverv og liberalt erhverv på 1., 2. og 3. sal indenfor et i planen nærmere afgrænset område.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • Anvendelse
  • Parkering
  • bebyggelsens omfang

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk