Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken

Med nærværende tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 50-64, fastsættes bestemmelser for placering af bebyggelsen og vejudformningen.

Bebyggelsen placeres med hensyntagen til de nærmeste naboer, og vil i udformning ligne det omkringliggende boligområde i lokalplan 50-64.
Boligerne er desuden placeret således, at vandboringerne i området i påvirkes.

Alle øvrige bestemmelser i lokalplan 50-64 er derved fortsat gældende, og nærværende tillæg tilføjer præciserede bestemmelser, for det, der i lokalplan 50-64 betegnes delområde 3.

Spørgsmål til planen

Bemærkninger eller ændringsforslag skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 25. juni 2018.

Send gerne en mail til plan@holb.dk

 

Eller et brev til:

Holbæk Kommune

0899 Kommuneservice

att: Lasse Emil Stougaard

Plan og Åben land.

 

Se klagevejledning her.

Planens status

Lokalplanforslaget er i høring i perioden fra den 12. juni 2018 til den 25. juni 2018. Herefter vil Holbæk Kommune tage endelig stilling til forslaget.  

 

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.
pdf forslag_til_tillg_1_til_lp_50-64.pdf (4.2 MB)

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • bebyggelsens placering
  • vejadgang

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk