Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 50-64 for området ved Søbæksvej og Søbæksparken

Med nærværende tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 50-64, fastsættes bestemmelser for placering af bebyggelsen og vejudformningen.

Bebyggelsen placeres med hensyntagen til de nærmeste naboer, og vil i udformning ligne det omkringliggende boligområde i lokalplan 50-64.
Boligerne er desuden placeret således, at vandboringerne i området i påvirkes.

Alle øvrige bestemmelser i lokalplan 50-64 er derved fortsat gældende, og nærværende tillæg tilføjer præciserede bestemmelser, for det, der i lokalplan 50-64 betegnes delområde 3.

Spørgsmål til planen

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

 

Holbæk Kommune

Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

 

Tlf.: 72 36 36 36.

Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

 

Se klagevejledning her.

Planens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 6. august 2018.

 

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 7. august 2018.

 

 

Download printvenlig version af lokalplanen her. 

pdf tillg_1_til_lp_50-64.pdf (4.5 MB)

Formål og indhold

Her redegøres for, hvorfor lokalplanen er udarbejdet, samt hvad formålet med lokalplanens bestemmelser er.

 

Redegørelse

I redegørelsen behandles emner som lokalplanens forhold til anden planlægning, energi og forsyning samt bæredygtighed og miljø.

Bestemmelser

Her fastsættes bindende bestemmelser for området bl.a.

  • bebyggelsens placering
  • vejadgang

Bilag

Her findes diverse kortbilag der vedrører lokalplanen. Eksempelvis lokalplanområdet, matrikler, anvendelse mv.


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk