Til forsiden
| Høringer og afgørelser | EAN, CVR & SE | Kontakt |
 
Ansøg om lokalplan

Du er her: Home Lokalplaner Ansøg om lokalplan

Har du brug for at få udarbejdet en lokalplan?

I Planloven (§13, stk. 2) står der, at en lokalplan skal tilvejebringes, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

 

Dette gælder dog ikke hvis der er en lokalplan, en byplanvedtægt eller en reguleringsplan som indeholder nærmere regler om udstykningen eller bygge- eller anlægsarbejdet.

 

Hvis du ønsker at få udarbejdet en lokalplan skal du benytte ansøgningsskemaet til højre på siden. Du kan både downloade skemaet som word- og pdf-fil.

 

Inden du søger, opfordres du til at kontakte Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed for at aftale et møde eller en telefonisk drøftelse af lokalplanønsket. Du kan kontakte Holbæk Kommune på tlf: 72 36 36 36 eller sende en e-mail til plan@holb.dk 

 

Ansøgninger om lokalplaner skal til politisk behandling. Her bliver det besluttet om der skal udarbejdes en lokalplan og hvornår den evt. skal igangsættes. Ansøgninger behandles løbende.

Ansøgningsskema

 

docx ansoegning_om_lokalplanlaegning_holbaek_.docx (41.5 KB)
 

pdf ansoegning_om_lokalplanlaegning_holbaek_.pdf (24.2 KB)

 

> Tilbage til forsiden


Holbæk Kommune | Kanalstræde 2 | 4300 Holbæk | telefon: 72 36 36 36 | e-mail: post@holb.dk