Kortbilag 1

Kortbilag 1 - Luftfoto

Kortbilag 2

Kortbilag 2 - Bindingskort

Kortbilag 3

Kortbilag 3 - Illustrationsplan

Kortbilag 4

Kortbilag 4 - Område- og matrikelkort

Kortbilag 5

Kortbilag 5 - Anvendelsesplan

Kortbilag 5a

Kortbilag 5a - Udsnit fra kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 6 - Plejeplan

Bilag 7

Bilag 7 - Snit gennem vejanlæg