..

Status: Forslag

Høringsperiode start: 02-06-2023 00:00:00

Høringsperioden slut: 03-08-2023 00:00:00

Vedtagelsesdato: 20-09-2023 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 16-10-2023 00:00:00