..

Lokalplanafgrænsning

Lokalplanafgrænsning

Status: Kladde til forslag

Høringsperiode start: 04-05-2020 00:00:00

Høringsperioden slut: 29-06-2020 00:00:00

Vedtagelsesdato: 01-01-0001 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 01-01-0001 00:00:00