Kortbilag 1 - Matrikelkort

Kortbilag 2 - Beliggenhedsplan

Kortbilag 3 Illustration Silvan mod Omfartsvejen

Kortbilag 3 Illustration Silvan mod parkeringsareal

Kortbilag 3 Illustration - Holbæk Megacenter II mod Omfartsvejen

Kortbilag 4 - Beplantning

Kortbilag 5 Snit veje og stier