Kommuneplantillæg

Der er ikke udarbejdet Kommuneplantillæg for området.