Der er ikke udarbejdet VVM for et konkret projekt.