..

Lokalplan nr. 5.08

Boliger Udby Syd, Tuse Næs

Status: Kladde til forslag

Høringsperiode start: 01-01-0001 00:00:00

Høringsperioden slut: 01-01-0001 00:00:00

Vedtagelsesdato: 01-01-0001 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 01-01-0001 00:00:00