..

Status: Kladde til vedtaget

Høringsperiode start: 02-06-2020 00:00:00

Høringsperioden slut: 04-08-2020 00:00:00

Vedtagelsesdato: 01-01-0001 00:00:00

Ikraftrædelsesdato: 01-01-0001 00:00:00