Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Det vurderes, at der ikke skal søges tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder, for at realisere planen.