Baggrund

Lokalplanen blev udarbejdet med baggrund i et ønske fra bygningens ejer om at etablere boliger i det tidligere bibliotek og lokalhistoriske arkiv. Bygningen er i lokalplan 1.40_345 beliggende i et område, hvis anvendelse er begrænset til "bypark med eksisterende bebyggelse og mindre nybyggeri i forbindelse med eksisterende bebyggelse", hvilket er baggrunden for, at der er blevet udarbejdet en ny lokalplan.

Formål

Lokalplanen sikrer muligheden for at indrette boliger i den eksisterende bygning på ejendommen. Derudover sikrer lokalplanen et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, et fælles friareal samt en byggelinje mod Hjortholmvej.