Borgerinddragelse

Der har været afholdt et forudgående informationsmøde om lokalplan og projektet den 1. april 2014 med Tølløse Lokalforum og borgerne i Tølløse. Informationsmødet, der havde deltagelse af omkring 40 borgere, gav bl.a. anledning til, at lokalplanen giver mulighed for at den nye bebyggelse kan opføres med et andet udtryk og med andre materialer, end skitseprojektet lægger op til, samt at der gives terrænmæssige muligheder for en bedre sammenhæng med bebyggelsen omkring Nytorv.

Forslag til Lokalplan 19.06 var i offentlig høring i perioden fra den 23. juni 2014 til den 25. august 2014.

I den offentlige høringsperiode blev der afholdt borgermøde den 2. juli 2014, hvor lokalplanens muligheder for ny bebyggelse og anlæg blev fremlagt.

Behandling af høringssvar
Administrationen har modtaget 3 høringssvar i høringsperioden.

Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

pdf 19_06_behandling_af_høringssvar.pdf (19.2 KB)