Lokalplanens gennemførelse

Holbæk Kommune ejer til dels arealet for lokalplanen og i umiddelbar forlængelse af endelig vedtagelse af lokalplanen vil arealet sælges med henblik på realisering af lokalplanen. Lokalplanen anviser, hvordan området må udnyttes, og beskriver således, hvilken karakter området kan få. Derimod medfører lokalplanen ingen handlepligt, og planen anviser heller ikke, hvornår området realiseres. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.