Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet at alle lokalplanforslag for nye boligområder skal sigte mod, at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Transport

Lokalplanen ligger i direkte tilknytning til det sammenhængende stinet i Jyderup som fører til bl.a. skole og institutioner.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling
Lokalplanen giver mulighed for at etablere regnvandssø.

Natur

Den nye bebyggelse placeres til dels på ubebyggede arealer, som er tilgroet med vild natur.
Den lavestliggende og naturmæssig set mest værdifulde del af det tilgroede areal, søges bevaret til brug som opholdarealer.
Der har dannet sig en mindre sø, i udgravningen til kælderen ved det tidligere, og nu nedrevede, flygtningecenter. Der er muligved for et gøre brug af denne sø i forbindelse med opholdsarealerne, men der sættes ikke krav herom.

Eksisterende sø, dannet i udgravning til kælder ved det gamle flygtningecenter

Sundhed og trivsel

Lokalplanen indebærer, at min. 15 % af området udlægges som fælles opholdsareal. (Derudover vej og parkeringsareal)

Der skal etableres visuel afskærmning i form af et beplantningsbælte mod Jyderup Fængsel.

Lokalplanområdet ligger ca. 400 m fra sø, indkøb, og station med forbindelse til København og Kalundborg, og ca. 160 m fra Jyderup Skov.