Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 1a, Allerup By, Tuse
Dokument lyst den 23.06.1930 - 1154-21
Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v.

Dokument lyst den 10.08.1932 - 1391-21
Servitut om bebyggelse, benyttelse m.v.
Dokument lyst den 09.08.1935 - 911017-21
Dok om byggelinjer m.v.

Dokument lyst den 04.05.1951 - 572-21
Dok om oversigt m.v.

Dokument lyst den 04.10.1961 - 7014-21
Dok om adgangsbegrænsning m.v.

Dokument lyst den 01.07.1970 - 8262-21
Dok om byggelinjer m.v.

Dokument lyst den 10.02.1976, - 3938-21
Dok om byggelinjer m.v.

Dokument lyst den 17.08.1989, - 14333-21
Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v.

Dokument lyst den 29.04.1993, - 6392-21
Dok om forbud mod salg mv. Prioritet forud for pantegæld. Samhørighedserklæring
Påtaleberettiget er Jordbrugskommissionen, der skal søges om at få servitutten aflyst indenfor lokalplanområdet i forbindelse med udstykning af lokalplanområdet.

Dokument lyst den 04.08.1994, - 28878-21
Dok om forsynings-/ afløbsledninger m.v.