2.83 Boliger ved L.C. Worsøesvej

Lokalplanen muliggør opførelsen af boliger indenfor planområdet, hhv. etage-, tæt/lav- og åben/lav-bebyggelse. 
Lokalplanen fastsætter indretning, herunder bl.a. placering af boliger, beplantning m.v. samt bestemmelser om, at sammenhæng med omgivende byområde og eksisterende infrastruktur skal sikres gennem stisystem.

Lokalplanens status

Lokalplanen (inkl. kommuneplantillæg) er vedtaget i Byrådet 13. december 2017.

Den vedtagne lokalplan (inkl. kommuneplantillæg) blev offentliggjort d. 14. december 2017. 

Download printvenlig version af lokalplanen her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.