• Forside /
  • Boligområde ved Oldhøjen, Holbæk Øst

3.80 Boligområde ved Oldhøjen, Holbæk Øst

Lokalplanens formål er at området kan anvendes til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Lokalplanen sikrer også udlæg af fællesarealer, principper for terrænregulering samt udlæg af områder og anlæg til lokal håndtering af regnvand.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. juni 2018.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 2. juli 2018.

Se pdf af lokalplan 3.80 her

Se pdf af kommuneplantillæg nr. 42 h

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.