3.81 Boligområdet Olden

Lokalplanen udlægger et område i Holbæk Øst ved Munkholmvej og Oldvejen til boligområde med åben/lav bebyggelse. Lokalplanen åbner op for at der kan etableres omkring 34 parcelhuse - eller alternativt ca. 30 parcelhuse og 8 rækkehuse. Efter udviklingen af sommerfuglekvarteret på modsatte side af Oldvejen, er dette en naturlig fortsættelse af byens udvikling mod øst.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget endeligt på mødet i Kommunalbestyrelsen d. 15. august 2018.

Lokalplanforslaget var i offentlig høring fra d. 28. februar 2018, til d. 30. april 2018. Lokalplanforslag 3.81 var endvidere i supplerende høring fra d. 28. juni 2018 til og med d. 11. juli 2018. Den supplerende høring blev gennemført med henblik på at muliggøre indgåelse af en udbygningsaftale. Se nærmere i lokalplanens redegørelse.
Læs brev udsendt om supplerende høring her.

Download en printvenlig version af lokalplanforslaget her.

Find de indkomne høringssvar og deres behandling under fanen "Borgerinddragelse".

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.