Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.
Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.
Der er ved udarbejdelse af lokalplanen gennemført en servitutundersøgelse.
Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 15b, 15e Syvendekøb By, Skamstrup
Dokument lyst den 29.09.2014 løbenummer 1005677473 om parkering mv.
Servitutten udlægger parkeringspladser på matr. nr. 15e Syvendekøb By, Skamstrup til brug for institution på matr. 7e. Syvendekøb By, Skampstrup. Bestemmelserne i servitutten indskrives i lokalplanen og aflyses derfor ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.