Baggrund

Baggrunden for at udarbejde nærværende lokalplan er et konkret ønske om at etablere en enkeltstående dagligvarebutik til lokalområdets forsyning på Kalundborgvej i Holbæk. Dette ønske stemmer overens med intentionerne i Holbæk Kommuneplan 2007-2018, hvor ét af kommuneplanens mål vedrørende detailhandel er, at ”sikre en lokal og lettilgængelig dagligvareforsyning i alle lokalområder og bydele”.

Lokalplanområdet set fra vest

Formål

Formålet med lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er således at give mulighed for etablering af en dagligvarebutik samt et ubemandet tankanlæg i bydelen Allerup på Kalundborgvej i Holbæk.

Lokalplanen overfører areal fra landzone til byzone og skal sikre, at dagligvarebutikken, tankanlægget og de ubebyggede arealer udformes, så der tages mest muligt hensyn til de eksisterende boliger i området.

Lokalplanområdet set fra øst