• Forside /
  • Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej, Holbæk Vest

2.79 - Dagligvarebutik ved Gl. Ringstedvej

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor og liberalt erhverv i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget i Byrådet den 21. juni 2017.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 26. marts 2017.

Download printvenlig version af lokalplanen samt kommuneplantillægget her.

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.