Borgerinddragelse

Der er afholdt en indledende borgerinddragelse med indkaldelse af idéer og forslag fra den 18. maj 2018 til den 1. juni 2018.
Der indkom i alt tre høringssvar, som primært omhandlede spørgsmål vedr. baggrunden for planlægningen.

Planforslagene har været i offentlig høring fra 13. september 2018 til 8. november 2018.
Grundet en teknisk fejl ved indberetning til plandata (Erhvervsstyrelsen), har forslaget ikke været udsendt til alle høringsberettigede.
Derfor udsendes forslaget i fornyet høring i perioden 12. december 2018 til 6. februar 2019.

Herefter vil planforslagene sendes til endelig politisk behandling.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 3 høringssvar i høringsperioden for den indledende fordebat.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

oversigt_over_for-hringssvar_til_lokalplan_2.pdf (130.9 KB)

hringssvar_til_fordebat_lp_287_samlet.pdf (154 KB)