Baggrund

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er ejerens konkrete ønske om, at realisere kommuneplanens mulighed for, at udvikle området til erhvervsformål for særlig pladskrævende varer og én dagligvarebutik.
Lokalplanområdet er beliggende i kommuneplanrammeområde 2.E02. Rammeområde 2.E02 er udpeget som erhvervsområde. Der kræves derfor vedtaget et kommuneplantillæg inden vedtagelsen af lokalplanen der inddrager en del af området til et nyt rammeområde 2.C08 Omfartsvejen/Søstrupvej.

Formål

Formålet med lokalplanen er at udlægge et areal på ca. 2 ha til en butik med særlig pladskrævende varer på ca. 4.000 m2 og én dagligvarebutik på. ca. 1.000 m2.
Lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen langs Omfartsvejen opføres med et sammenhængende udseende, at området sikres en hensigsmæssig udbygning, et grønt præg og der er en sammenhæng med Megacenter I.

Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder

A - Dagligvarebutik på maksimalt 1.000 m2
B - Butikker til særlig pladskrævende varer, samt andre erhvervstyper som lager og engrosvirksomhed, tankanlæg og restaurations/fastfoodvirksomhed. Den maksimale butiksstørrelse er på 8.000 m2 for særlig pladskrævende varer
C- Fællesvej