Borgerinddragelse

Der er gennemført en idéfase fra den 30. april 2012 til den 13. april 2012.

Der er indkommet 3 høringssvar i forbindelse med idéfasen.

Forslaget har været i offentlig høring fra den 8. juni.2012 til den 3. august 2012. Der er afholdt offentligt møde den 28. juni 2012. På mødet deltog grundejeren og grundejere fra naboområdet. Det var særligt problematikken omkring den tunge trafik på Søstrupvej som især er problematiske i svinget ud for Søstrupvej nr. 6, der blev drøftet på borgermødet. Byrådet besluttede, at der opsættes skiltning således at tung trafik (over 3500 kg) ikke må bruge Søstrupvej som gennemkørsel, hvis det er trafikteknisk og fysisk muligt.