Servitutter

Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang. Ejer og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kanbler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 2i, 2c og 2f Langerød Holbæk Jorder
Dokument lyst den 20.09.1961 nr. 6656 om adgangsbegrænsning mv.
Servitut om adgangsbegrænsning til Omfartsvejen. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Vejdirektoratet.

Dokument lyst den 24.01.1964 nr. 721 om forbud mod at drive tømmer- eller maskinsnedkerværksted samt salg og udstilling af typehuse. Servitutten er uforenelig med lokalplanen og bør aflyses.

Dokument lyst den 08.01.1974 nr. 533 om forsynings-/afløbsledninger mv, ikke til hinder for prioritering.

Dokument lyst den 26.06.1989 nr. 11042 om naturgas/anlæg mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 10.03.1993 nr. 3903 om naturgas/anlæg mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 06.08.1969 nr. 10238 om byggelinjer mv. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.