Baggrund

Lokalplanen udlægger et område i Holbæk Øst ved Munkholmvej og Oldvejen til boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Som et led i at fremtidssikre lokalplanen kan en del af området anvendes til enten tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse, så der er mulighed for at opføre den boligtype, der efterspørges på tidspunktet for salg af arealet. Hovedparten af området vil dog uanset komme til at bestå af åben-lav boligbebyggelse.

I Kommuneplan 2007-2018 er området udlagt til boligformål og der udarbejdes ikke et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen.

Formål

Lokalplanen er udarbejdet, da Holbæk Kommune ønsker at skabe det planlægningsmæssige grundlag for opførelse af et nyt boligområde til helårsboliger. Lokalplanen skal imødekomme den stigende efterspørgsel på boliggrunde i Holbæk Øst.

Kort med delområder - klik for større version.