Lokalplanens indhold

Lokalplanen indebærer kun ændringer for delområde A. Områderne B og C vil forblive i sin nuværende status og form.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om placering, ydre fremtræden og opførelse af bygninger. Derudover giver lokalplanen også mulighed for nye rekreative tilbud på området.