Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet. Gennemførelse af planen vurderes ikke at indebære tilladelse eller dispensationer fra andre myndigheder. Ved udarbejdelse af lokalplanforslaget er Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Holbæk Kommune, Museum Vestsjælland og Stiftsøvrigheden inddraget.