Servitutter

Nedenstående servitut aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.
Følgende servitut er lyst på matr.nr. 5ms, Tølløse By, Tølløse
Dokument lyst den 21.09.1987 nr. 23805 om vandledning.
Deklaration om vandledning der løber langs den østlige grænse af lokalplanområdet (vist på kortbilag 2). Påtaleretten har Kvarmløse - Tølløse Vandværks bestyrelse. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Se hele deklarationen om vandledning her