01.47 Kirkekarréen

Formålet med lokalplanforslaget er dels, at tilvejebringe det fornødne plangrundlag for etablering af publikumsorienterede serviceerhverv og liberale erhverv i stueetagerne mod Smedelundsgade og dels at sikre områdets kulturmiljø og bevaringsværdige bygninger. 

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget af Holbæk Kommune den 14. januar 2015.

Den vedtagne lokalplan blev offentliggjort den 19. januar 2015.

Download en printvenlig version af Lokalplanforslag 1.47 her

Download en printvenlig version af Kommuneplantillæg nr. 9 her

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.