Servitutter

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget gennemført en servitutredegørelse for de på matr.nr. 122a, 122c, 122f, 122g, 123, 124, 125, 129, 130a, 130b, 131a, 131c og vejlitra 7000cm, alle Holbæk Bygrunde, lyste servitutter.

En række tilstandsservitutter er vurderet uforenelige med denne lokalplan og aflyses med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, jf. planlovens § 15.

I følge servitutredegørelsen er der desuden en række rådighedsservitutter, som er af betydning for den påtænkte anvendelse af området. Ejer og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Det er desuden ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder

påbegyndes. Det kan for eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledning.

Følgende servitutter er lyst inden for lokalplanområdet

Dokument lyst den 19.12.1980, løbenummer 33741-21

Dok om bygningsfredning mv, Prioritet forud for pantegæld

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 06.11.1992, løbenummer 19641-21

Dok om bygningsfredning mv, Prioritet forud for pantegæld

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 03.08.1846, løbenummer 901212-21

Dok om hegn, hegnsmur mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 07.09.1903, løbenummer 901213-21

Dok om vindue mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 16.06.1948, løbenummer 1247-21

Anmærkning Retsanm Tillægstekst Dok om regulering når grisesalget bortfalder

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 28.02.1974, løbenummer 3961-21

Anmærkning Retsanm Tillægstekst Dok om der ingensinde afholdes nogen form for grisesalg

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 10.06.1987, løbenummer 14907-21

Dok om færdselsret mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 18.08.1856, løbenummer 901188-21

Dok om hegn, hegnsmur mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 15.03.1990, løbenummer 4808-21

Byfornyelsesbeslutning ang 122A og 122F

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 19.12.1785, løbenummer 901184-21

Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 09.01.1905, løbenummer 901185-21

Dok om bebyggelse, benyttelse mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 12.09.1988, løbenummer 16224-21

Dok om naturgas/anlæg mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 17.12.1985, løbenummer 36789-21-S0001

Dok om afståelse af areal på særlige betingelser

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 06.06.1814, løbenummer 901178-21

Dok om fri adgang igennem porten på matr nr.123 mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 10.02.1851, løbenummer 901179-21

Dok om et plankeværk

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 28.01.1926, løbenummer 4805-21

Dok om hegn, hegnsmur mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 15.04.1937, løbenummer 214-21

Dok om byggelinier mv

Byggelinje mod Jernbanevej skal overholdes.

Dokument lyst den 09.11.1988, løbenummer 20763-21

Dok om gensidig brugsret mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 30.06.1934, løbenummer 1525-21

Dok om færdselsret mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 17.09.1987, løbenummer 23525-21

Dok om færdselsret mv

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 19.04.1993, løbenummer 5752-21

Dok om brugsret til udhus

Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.