Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 3.700 kvm og er beliggende i den sydlige del af Mørkøv by.
Lokalplanområdet består af to delområder, hvor delområde A er en stor baghave tilhørende ejeren af C. Hansensvej 19. Baghaven tænkes udstykket og solgt til Mørkøv Handels-, Håndværker og Borgerforening for at muliggøre deres ønske om at opføre en koldhal på grunden. Delområde B omfatter Spejdergården med dets udearealer, der allerede er udstykket og solgt til selvsamme borgerforening.
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 3 og gennemskæres af vejen Rævebjerg der også vil være adgangsvejen til området.
Delområde A er kendetegnet ved at være omkranset af høje træer og ligger for foden af Spejderbakken. Delområde B er placeret på kanten af det grønne rekreative område Rævebjerg og er en gammel landbrugsejendom der er omdannet til spejdergård og kulturhus.