Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Der søges om tilladelse fra Miljøstyrelsen til at ophæve skovbyggelinjen for området med de ubebyggede kolonihavelodder.