12.07 Mørkøv Station

Formålet med lokalplanen er at udvide anvendelsesmulighederne af den tidligere stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål.

Lokalplanens status

Lokalplanen er vedtaget endeligt af Holbæk Byråd den 21. juni 2017, og offentliggjort den 27. juni 2017.
Lokalplanforslaget (inkl. forslag til kommuneplantillæg nr. 34) var i høring i perioden fra den 10. februar 2017 til den 7. april 2017.

Download en printvenlig version af lokalplanen her: 12.07_Mørkøv_station.pdf

Geografisk afgrænsning

static-map

Spørgsmål og kontakt

Spørgsmål til lokalplanen kan rettes til:

Holbæk Kommune
Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

Tlf.: 72 36 36 36.
Mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk

Se klagevejledning her.