Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for en udvidelse af anvendelsesmulighederne af den eksisterende stationsbygning fra stationsformål til centerformål, herunder café, restaurant, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign samt fortsat anvendelse til stationsformål og parkeringsformål. Derudover kan indrettes detailhandel i form af maksimalt 200 m2 til butiks- eller kioskformål.

Lokalplanen fastsætter endvidere bestemmelser omkring bygningens bevaring, der foreskriver, at stationsbygningen ikke må ombygges væsentligt, og ved evt. renovering skal bygningens ydre fortsat tilpasses den oprindelige arkitektur.

Lokalplanen indebærer ikke udlæg af nye byggefelter eller mulighed for væsentlig ændring af de bestående forhold, udover mulighed for etablering af parkeringsanlæg på det ubenyttede areal øst for stationsbygningen.