Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 10a, Ladegården, Holbæk Jorder
Dokument lyst den 21.02.2001 nr. 3607-21 om ledninger mv.
Servitut om kabler mv. overfor NVE. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er NVE.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 1akl, Ladegården, Holbæk Jorder
Dokument lyst den 11.11.1111 nr. 902323-21 om bebyggelse mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 16.02.1922 nr. 902324-21 om fredskov mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 29.07.1933 nr. 1379-21 om bebyggelse og benyttelse mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 30.09.1949 nr. 3077-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 16.08.1969 nr. 70726-21 om oversigt mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 30.09.1949 nr. 3077-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 10.11.1972 nr. 19544-21 om transformerstation mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 16.08.1973 nr. 15376-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 27.07.1977 nr. 20646-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 18.03.1982 nr. 6590-21 om telefonkabler mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 15.11.1982 nr. 25197-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 01.02.1984 nr. 1676-21 om oversigt og byggelinjer mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 11.04.1989 nr. 6420-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 15.09.1992 nr. 16124-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 12.07.1996 nr. 17135-21 om færdselsret mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 04.02.1997 nr. 2860-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 30.06.1997 nr. 15034-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 16.03.1997 nr. 9788-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 07.12.2000 nr. 22240-21 om forsynings- og afløbsledninger mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 17.04.2001 nr. 8612-21 om ekspropriation vedr. vejanlæg mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 06.06.2001 nr. 12164-21 om kloakanlæg mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.

Dokument lyst den 26.06.2017 nr. 1008782836 om lejeaftale Holbæk Rideklub mv.
Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres.