Servitutter

Der findes i alt 71 servitutter for ejendommene indenfor lokalplanområdet.
20 servitutter kan søges aflyst og 51 servitutter skal respekteres af lokalplanens bestemmelser.
Ingen servitutter er i strid med lokalplanens bestemmelser.