Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.

For at indfri disse mål er det bl.a. besluttet, at regnvand fremover skal anvendes som en gevinst for byens rum og i muligt omfang bortledes lokalt.

Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Ny bebyggelse kan orienteres frit i forhold til verdenshjørnerne, hvilket giver mulighed for at udnytte fx sollyset aktivt i forbindelse med opvarmning og lysindfald.

Transport

Lokalplanen ligger i tæt tilknytning til kollektiv transport i form af busbetjening på Skagerakvej, Valdemar Sejrsvej og Stenhusvej. Området ligger desuden inden for cykelafstand af Holbæk station.

Lokalplanområdet kobler sig op på eksisterende stinet.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer.

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse af permeable belægninger med mulighed for nedsivning af regnvand.

Natur

I lokalplanområdet findes bindinger i form af skovbyggelinje, sø og beskyttede sten- og jorddiger.

Sundhed og trivsel

Der ingen forhold i planen, som udgør en sundhedsrisiko for befolkningen. Planen har tværtimod det sigte, at den vil kunne tilbyde flere sundhedsfremmede tilbud ved at give mulighed for atletikanlæg, løb og mountainbike.